Home‎ > ‎

עברית


מתן חוות דעת משפטית בהנדסת רכב
ייעוץ בתחום התקינה מול משרד התחבורה

 
—שירותי פיתוח, תכנון וייעוץ הנדסי
—מבצעים פרויקטי turn key בתחומים הבאים:
הנדסה מכנית
מבנים ומנגנונים אופטו-מכניים
מכונות ייצור capital equipment
הנדסת רכב
—פיתוח עצמי של מוצרים יצירתיים
שנת ייסוד: 2004